Sức khỏe trẻ em, làm gì khi trẻ ốm

Gần đây bạn có thể đã tham dự một buổi thông tin về cách chăm sóc con bị bệnh của bạn, bao gồm các bệnh thông thường ở trẻ em và các lựa chọn chăm sóc ngoài giờ tại địa phương.

Thật đáng sợ khi thấy một đứa trẻ không khỏe hoặc gặp nạn. Các buổi cung cấp thông tin này được thiết kế để giúp bạn nhận biết và hiểu một số triệu chứng thường gặp ở trẻ em và giúp bạn quyết định nơi chăm sóc tốt nhất cho trẻ khi trẻ cần. Đây là một số tài nguyên và thông tin bổ sung

Tập sách Sức khỏe Trẻ em

Tập sách Sức khỏe Trẻ em dưới đây bao gồm thông tin được đề cập trong buổi học.

Kids Health Thumbnail

Tải xuống ở đây

Danh mục Dịch vụ Y tế Trẻ em

Đây là danh sách các dịch vụ y tế trong khu vực của bạn bao gồm cả những dịch vụ mở cửa Sau Giờ. Các thư mục này bao gồm một số vùng ngoại ô ở khu vực phía Bắc và phía Tây của Melbourne, cụ thể là Broadmeadows và bao quanh (Hume); Melton và bao quanh (Melton) Werribee và bao quanh (Wyndham).

Tải xuống thư mục Hume (Broadmeadows và bao quanh)

Tải xuống thư mục Melton (Melton và bao quanh)

Tải xuống thư mục Wyndham (Werribee và bao quanh)

Các nguồn lực khác