Asthma (Nepali)

AACALD2020_Nepali_10 Ways to Live Well

AACALD2020_Nepali_Asthma Action Plan

AACALD2020_Nepali_What your doctor needs to know

COVID-19

NEPALI ENGLISH
कोरोनाभाइरस भाइरसहरूको एक जात हो जसले मानिसहरूलाई सामान्य रूघाखोकी देखि अन्य श्वासप्रश्वासको संक्रमणहरूबाट बिरामी बनाउँदछ। Coronaviruses are a family of viruses that make people sick, such as common colds and other upper respiratory tract infections.
COVID 19 एक प्रकारको कोरोनाभाइरस हो जसले गर्दा धेरै व्यक्ति बिरामी हुन्छन् र अन्य कोरोनाभाइरस भन्दा बढी गम्भीर बिरामी हुन्छ। COVID 19 is a kind of coronavirus which is causing more people to be sick and develop more serious illness than other coronaviruses.
दम भएका मानिसहरू भाइरसको संक्रमण हुने जोखिम बढी हुन्छ भनेर देखाउने अहिलेसम्म कुनै खास आंकडा छैन्। न त दम भएका व्यक्तिलाई यो भाइरसले समातेमा उनीहरूलाई गम्भीर बिरामी हुने खतरा बढ्छ भन्ने कुनै प्रमाण छ। There is no specific data as yet to suggest that people with asthma are at a higher risk of contracting the virus. Nor is there any evidence to suggest that people with asthma have a higher risk of experiencing serious illness if they get it.
तर हामी दमको रोग भएका व्यक्तिहरू तथा उनीहरूका परिवार र समुदायलाई आफ्नो र अरूको सकेजति सुरक्षा गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं। But we encourage people with asthma and their families and communities to do everything they can to protect themselves and others.
तपाईंको जोखिम कम गर्न तपाईंले उपनाउन सक्ने एक उत्तम उपाय भनेको तपाईंको दमको नियन्त्रणलाई सुधार्नु हो र स्वस्थ रहनुहोस्। यसमा अन्य दीर्घकालीन रोगहरूको प्रबन्ध गर्ने र स्वस्थ खाने, व्यायाम गर्ने र तपाईंको तनावको प्रबन्ध गर्ने कुरामा ध्यान दिने हो। One of the best things you can do to reduce your risk is to optimise your asthma control and stay healthy. This includes managing other long-term conditions and focusing on eating healthy, exercising and managing your stress.
तपाईंको दम रोगको प्रबन्ध गर्दा निम्न जाँचसूचिलाई विचार गर्नुहोस्: When it comes to managing your asthma, consider the following checklist:
AACALD2020_Nepali_10 Ways to Live Well
नोट: दमबाट पीडित व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई सिफारिस गरे अनुसार उनीहरूको सास तानेर दमको रोगथाम गर्ने औषधिको प्रयोग जारी राख्नु पर्छ। Note: People with asthma should continue to use their inhaled asthma preventer medications as prescribed.
केही स्रोतहरूले COVID-19 महामारीको समयमा “कोर्तिकोस्टेरोइद” लिन रोक्न तपाईंलाई सिफारिस गरिएको छ। तर यो जानकारी सामान्य जनमानसका लागि हो र दम भएका व्यक्तिहरू जसले उनीहरूको अवस्था व्यवस्थापन गर्न वा दमको आक्रमण (फ्लेयर-अप्स) को उपचारको लागि “कोर्तिकोस्टेरोइद” औषधि लिइरहेका व्यक्तिहरूको लागि  होइन। Some sources have recommended that you stop taking “corticosteroids” during the COVID-19 epidemic. But this information is for the general population and is not directed at people with asthma who need to take corticosteroid medication to manage their condition or treat asthma flare-ups (attacks).