Asthma (Vietnamese)

AACALD2020_Vietnamese 10 Ways to Live Well
AACALD2020_Vietnamese_Asthma Action Plan
AACALD2020_Vietnamese_What your doctor needs to know
Vietnamese Asthma First Aid

COVID-19

VIETNAMESE ENGLISH
Vi rút corona là một loại thuộc họ vi rút làm cho con người bị bệnh, chẳng hạn như bệnh cảm lạnh thông thường và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên khác. Coronaviruses are a family of viruses that make people sick, such as common colds and other upper respiratory tract infections.
COVID-19 là một loại vi rút corona đang làm nhiều người bị bệnh và phát bệnh nghiêm trọng hơn các loại vi rút corona khác. COVID-19 is a kind of coronavirus which is causing more people to be sick and develop more serious illness than other coronaviruses.
Vẫn chưa có dữ liệu cụ thể nào cho thấy những người có bệnh hen suyễn có nguy cơ nhiễm vi rút cao hơn. Cũng không có bằng chứng nào cho thấy những người có bệnh hen suyễn có nguy cơ nhiễm bệnh nghiêm trọng hơn nếu họ mắc phải bệnh này. There is no specific data as yet to suggest that people with asthma are at a higher risk of contracting the virus. Nor is there any evidence to suggest that people with asthma have a higher risk of experiencing serious illness if they get it.
Nhưng chúng tôi khuyến cáo những người có bệnh hen suyễn và gia đình và cộng đồng của họ làm mọi thứ có thể để bảo vệ bản thân và những người khác. But we encourage people with asthma and their families and communities to do everything they can to protect themselves and others.
Một trong những điều tốt nhất quý vị có thể làm để giảm thiểu rủi ro là kiểm soát bệnh hen suyễn của mình một cách tối ưu và giữ gìn sức khỏe. Việc này bao gồm kiểm soát những tình trạng bệnh mãn tính khác và tập trung vào việc ăn uống lành mạnh, tập thể dục và kiểm soát căng thẳng của quý vị. One of the best things you can do to reduce your risk is to optimise your asthma control and stay healthy. This includes managing other long-term conditions and focusing on eating healthy, exercising and managing your stress.
Khi nói đến việc kiểm soát bệnh hen suyễn của quý vị, xin hãy xem xét danh sách kiểm tra sau: When it comes to managing your asthma, consider the following checklist:
AACALD2020_Vietnamese 10 Ways to Live Well
Lưu ý: Những người có bệnh hen suyễn nên tiếp tục sử dụng thuốc điều trị hen suyễn dạng ống hít theo toa. Note: People with asthma should continue to use their inhaled asthma preventer medications as prescribed.
Một số nguồn tin đã khuyến cáo rằng quý vị nên ngừng sử dụng “corticosteroid” trong thời gian xảy ra dịch COVID-19. Nhưng thông tin này là dành cho người dân nói chung và không nhắm vào những người mắc bệnh hen suyễn cần dùng thuốc corticosteroid để kiểm soát tình trạng của họ hoặc điều trị cơn hen bùng phát (cơn). Some sources have recommended that you stop taking “corticosteroids” during the COVID-19 epidemic. But this information is for the general population and is not directed at people with asthma who need to take corticosteroid medication to manage their condition or treat asthma flare-ups (attacks).